รูปธรรมจักร  (รูปฝ่าหลุน)

                   สัญลักษณ์ของหลักธรรมใหญ่ธรรมจักร(ฝ่าหลุนต้าฝ่า)ของเรา ก็คือ ฝ่าหลุน (ธรรมจักร)  ผู้ที่มีความสามารถจะมองเห็นธรรมจักร(ฝ่าหลุน)หมุนอยู่  ตราสัญลักษณ์เล็กของเราก็จะหมุนอยู่เช่นกัน  เรายึดคุณสมบัติพิเศษของจักรวาลคือ ความจริง ความเมตตา และความอดทน  (เจิน  ซั่น  เหยิ่น)  เป็นแนวทาง ในการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมของพวกเรา  โดยฝึกตามหลักการผันแปรของจักรวาล  เพราะฉะนั้นพลัง(กง)ที่เราฝึกจึงใหญ่มาก  ในด้านความหมายบางประการ  รูปของ ธรรมจักร(ฝ่าหลุน)นี้เป็นภาพย่อส่วนของจักรวาล  สายพุทธถือว่าโลกทศทิศเป็นหนึ่ง จักรวาล  4 ด้าน 8 ทาง 8 ทิศ  บางคนอาจสามารถมองเห็นมีหลักพลัง(กง) ทะลวงจากบนลงล่าง  ดังนั้น  เมื่อบนและล่างรวมกันก็เป็นโลกทศทิศ  ประกอบ ขึ้นมาเป็นจักรวาล  เป็นตัวแทนของจักรวาลในทรรศนคติของสายพุทธ

                   แน่นอนในจักรวาลเรานี้มีระบบสุริยะจักรวาลอยู่นับไม่ถ้วน  รวมถึงทาง ช้างเผือกของเรา  ทั้งจักรวาลเคลื่อนไหวอยู่  ระบบสุริยะจักรวาลก็เคลื่อนไหวอยู่  เพราะฉะนั้นไท่จี๋กับสัญลักษณ์   อันเล็กภายในรูปนี้ก็หมุนอยู่ด้วย  ธรรมจักร (ฝ่าหลุน)ทั้งอันก็หมุนอยู่  ส่วนสัญลักษณ์    อันใหญ่ตรงกลางก็หมุนเช่นกัน  พูดในแง่ของความหมายบางประการ  เป็นสัญลักษณ์ระบบทางช้างเผือกของเรา  ขณะเดียวกันเพราะว่าของเราเป็นสายพุทธ  เพราะฉะนั้นใจกลางจะเป็นสัญลักษณ์ของ พุทธ    นี่เป็นการมองอย่างผิวเผินเท่านั้น  สสารที่แตกต่างกันล้วนมีรูปแบบการคง อยู่ในอีกมิติหนึ่ง  มีขั้นตอนการแปรเปลี่ยน และรูปแบบการคงอยู่ที่อุดมสมบูรณ์และ ซับซ้อนมากๆในอีกมิติหนึ่ง  รูปธรรมจักร(ฝ่าหลุน)นี้เป็นภาพย่อส่วนของจักรวาล  เขามีรูปแบบการคงอยู่ของเขาในแต่ละมิติ  และขั้นตอนการผันแปร  เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงพูดว่านี่คือโลกใบหนึ่ง           

หลี่ หงจื้อ
จากหนังสือ จ้วนฝ่าหลุน บทที่


หากสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
info@falunthai.org

Home